Map Permethrin 50EC

100,000900,000

Thuốc diệt muỗi Map Permethrin 50EC hiệu quả cao dùng trong công tác phòng trừ dịch bệnh sốt xuất huyết. Hóa chất có phổ rộng, tác dụng nhanh và ảnh hưởng tốt trên nhiều loại côn trùng. Pha với tỷ lệ 20ml thuốc / Lít nước, phun hỗn hợp 1 lít đã pha cho 25m2. Thuốc tồn lưu trong 3 tháng, ngăn ngừa các loài côn trùng đặc biệt với muỗi truyền bệnh.