Tại sao bị muỗi đốt lại nổi mẩn đỏ ngứa khắp người

Muỗi đốt nổi mẫn đỏ ngứa

Muỗi đốt không làm ta ngứa như ta tưởng

Từ kinh nghiệm của tôi, vết đốt của muỗi làm cho ta rất bực mình và khó chịu. Bởi vì thứ nhất, chúng để lại các nốt nổi mẩn đỏ ngứa khắp người. Thứ hai, các vết mẫn đỏ, vết muỗi chích này ngứa như điên, dù bạn có làm gì. Nhưng thực sự tại sao lại có vết nổi mẩn đỏ ngứa như muỗi đốt?

Đọc thêmTại sao bị muỗi đốt lại nổi mẩn đỏ ngứa khắp người