Cleanbait Power

195,000250,000

Công dụng chính:

  • Diệt gián Đức
  • Diệt gián nhà

Thời gian hiệu quả:

  • 4-6 tháng
Mã: PD019 Danh mục: